Termorenowacja

 

Termorenowacja.eu

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało", jak to się dzieje obecnie, a osiąga się to poprzez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Doświadczenia zagraniczne, a także coraz liczniejsze przykłady krajowe pokazują, że znaczne zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynków jest w pełni możliwe i realne. Wiąże się to zawsze z wprowadzeniem różnych usprawnień i modernizacji, które wymagają poniesienia pewnych kosztów. Ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania, można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane z uzyskanych oszczędności.

 

Docieplenieścian i stropów

Główną przyczyną dużego zużycia energii są nadmierne straty ciepła. Większość budynków w Polsce jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed utratą ciepła z pomieszczeń. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie, ale nawet i te często nie były przestrzegane. Dlatego „skorupa budynku", czyli ściany zewnętrzne, stropy najwyższej kondygnacji pod poddaszem lub stropodachy - przepuszczają znacznie więcej ciepła niż obecnie wymagamy. Rozpoczynając analizę mająca na celu wybór właściwych zadań termomodernizacyjnych należy zwrócić uwagę na statystyki jakie zostały opracowane przez specjalistów audytorów. W większości realizowanych zadań termomodernizacyjnych przyczyną największych strat ciepła są ściany zewnętrzne, stropodachy nad ostatnią kondygnacją oraz stropy piwnic. Jednocześnie nakłady ponoszone na zmniejszenie strat przez w/w przegrody w stosunku do poniesionych nakładów dają najkrótszy okres zwrotu inwestycji. Oznacza to, że jednym z najbardziej opłacalnych zabiegów w przeciętnym budynku, który kwalifikuje się do termomodernizacji jest przeprowadzenie docieplenia konstrukcji budynku (w tym ścian zewnętrznych i stropów). Straty ciepła generowane przez stropodachy często są bagatelizowane przez inwestorów, proszę jednak zwrócić uwagę że ten jeden z najniższych nakładowo zabiegów termomodernizacyjnych może dać oszczędności nawet do 25% całkowitych strat generowanych w budynku.

Ocieplenie ścian polega na dodaniu do istniejącej przegrody dodatkowej warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych. Powoduje to zmniejszenie strat ciepła, a także podwyższenie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania. Zdecydowanie najskuteczniejsze i najwygodniejsze w realizacji jest ocieplenie budynku od zewnątrz. Tworzy równomierną izolację na całej powierzchni przegrody i skutecznie eliminuje mostki termiczne, zwiększa stateczność cieplną ściany. Usuwa nieszczelności ściany i tworzy nową, estetyczną elewację budynku.Może być realizowane bez zakłócania użytkowania pomieszczeń.

Najtańszym i powszechnie stosowanym jest bezspoinowy system dociepleń. Polega on na przyklejeniu i przymocowaniu kołkami do ściany warstwy izolacyjnej (płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej), na której wykonuje się cienką warstwę fakturową na siatce z włókna szklanego. Metoda ta ma wiele zalet, a zwłaszcza szczelność, uniwersalność zastosowań i stosunkowo niski koszt.

Ocieplenie stropu nad nie ogrzewanym poddaszem polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej na stropie. Jeżeli poddasze nie jest użytkowe, to ocieplenie można wykonać z dowolnego materiału izolacyjnego. W poddaszach użytkowych nie ogrzewanych izolacje wykonuje się z materiałów płytowych (zabezpieczonych przed uszkodzeniem warstwą gładzi cementowej lub warstwą desek).

Położenie dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego na strychu, do którego mamy dostęp jest operacją prostą i tanią. Znacznie bardziej skomplikowaną jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z tzw. stropodachem wentylowanym (najbardziej popularnym w budownictwie wielorodzinnym), w którym nad stropem najwyższej kondygnacji, a pod płytami dachowymi, jest kilkudziesięciocentymetrowa przestrzeń, do której nie ma bezpośredniego dostępu. Do niedawna docieplenie takiej przestrzeni było zadaniem trudnym i pracochłonnym. Obecnie dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody BLOW-IN polegającej na wdmuchiwaniu w zamkniętą przestrzeń stropodachu specjalnego materiału izolacyjnego prace te można wykonać szybko i na najwyższym poziomie technicznym.

 

Wymiana lub remont okien i drzwi

Okna są elementami budynku, przez które traci się zwykle od 18-30% dostarczanej energii cieplnej, a w przypadku złego stanu okien - znacznie więcej. Jest wiele sposobów ograniczenia tych strat, a najważniejsze z nich to:

  • zmniejszenie wielkości okien,
  • dodatkowa szyba,
  • uszczelnienie,
  • specjalne gatunki szkła,
  • zasłony,
  • żaluzje i okiennice.

Do uszczelnienia szczelin pomiędzy ramą okienną i ościeżnicą stosuje się taśmy ze spienionych tworzyw sztucznych. Mogą one dobrze uszczelnić okna, ale ich wadą jest to, że szybko ulegają starzeniu i trzeba je wymieniać co 2-3 lata. Uszczelnianie okien ma znaczenie nie tylko ze względów cieplnych. Szczelne okno lepiej chroni pomieszczenia w budynku od zewnętrznych hałasów i od przenikania do wnętrza pyłów.

Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej

Stan i wyposażenie instalacji ogrzewania ma podstawowy wpływ na zużycie energii cieplnej. Dlatego też doprowadzenie instalacji do maksymalnie możliwej sprawności jest podstawowym działaniem na rzecz obniżenia kosztów ogrzewania. Niezbędnym, wstępnym elementem modernizacji instalacji ogrzewania jest wprowadzenie urządzeń pomiarowych, które umożliwią prawidłowe rozliczenia kosztów zużycia ciepła, a tym samym są koniecznym warunkiem oszczędnego gospodarowania ciepłem. Należy podkreślić konieczność kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania. Prowadzone niekiedy wycinkowe usprawnienia, np. ograniczone do zainstalowania zaworów termostatycznych i podzielników kosztów w instalacji niesprawnej i nie wyregulowanej - są błędem, którego efektem może być całkowity brak uzyskania oszczędności i pogłębienie wadliwego działania ogrzewania budynku.

 

Premia termomodernizacyjna,czyli jak sfinansować inwestycję

Oszczędności uzyskane poprzez termomodernizację mogą sięgać nawet 40% rocznego zapotrzebowania na energię. Zachętą do takich działań jest premia termomodernizacyjna, jaką można otrzymać z Funduszu Termomodernizacji. Fundusz ten został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z grudnia 1998 r. Podstawowym celem funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne za pomocą kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Formą pomocy, którą inwestor może otrzymać ze strony budżetu państwa, jest premia termoodernizacyjna, czyli umorzenie 25% kredytu, które uzyskuje inwestor, który ukończył inwestycję. Inaczej mówiąc, inwestor spłaca nie całą kwotę uzyskanego kredytu, ale 75% tej kwoty. Kredyty na podstawie zgłaszanego wniosku kredytowego i audytu energetycznego udzielane są w licznych bankach komercyjnych.

 

Rockwool

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>