Ściany -> ceramika budowlana

Ścienne wyroby ceramiczne

Ścienne wyroby ceramiczne dzielimy na pełne i drążone.
Wyroby drążone mają otwory, które mogą być w ścianie usytuowane pionowo lub poziomo. Elementu o otworach pionowych mają większą wytrzymałość i lepszą izolacyjność termiczną. Mogą być stosowane do budowy ścian nośnych. Wyroby o poziomym usytuowaniu otworów z powodu niższej wytrzymałości i izolacyjności cieplnej stosuje się przede wszystkim do wykonywania ścian działowych i osłonowych.
Z wyrobów drążonych nie wolno wykonywać fundamentów, ścian piwnic, ścian do wysokości 50 cm powyżej powierzchni terenu oraz ścian, w których przebiegają przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Wymiary dostępnych na rynku wyrobów ceramicznych są dostosowane do przyjętych w budownictwie systemów wymiarowych lub są wymiarami systemowymi producentów.

Systemy wymiarowe:
- tradycyjny - oparty na wymiarach cegły pełnej (25x12x6,5 cm); wymiary elementów są wielokrotnością wymiarów podstawowych,
- modularny - oparty na module podstawowym 10 cm.

Cegła ceramiczna pełna ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm. Jest produkowana w klasach 5; 7,5; 10; 15; 20 (klasa cegły - liczba określająca wytrzymałość cegły na ściskanie w MPa) . Z cegły pełnej buduje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany piwnic. Nadaje się też na fundamenty, ale obecnie fundamenty wykonuje się najczęściej z betonu.

Cegła klinkierowa jest wypalana w temperaturze spiekania. Cegła klinkierowa ma wymiary 25x12x(6,5; 14; 22) cm i produkowana jest w czterech klasach wytrzymałości 30, 35, 45, 60.
Wytrzymałość cegły na ściskanie w danej klasie zależy od wysokości (im mniejsza wysokość w danej klasie tym większa wytrzymałość.

Cegły klinkierowe mogą być produkowane bez otworów lub z drążeniami (do 40% powierzchni postawy). Charakteryzują się małą nasiąkliwością (do 6%) i mrozoodpornością. Cegła klinkierowa ma dużą odporność na działanie kwasów i zasad, dzięki czemu można ją stosować w środowiskach o dużej agresji chemicznej. Można z niej budować ściany nośne i osłonowe oraz fundamenty. Ze względu na walory estetyczne cegłę klinkierową stosuje się wszędzie tam, gdzie chce się uzyskać bez tynkowania ładny wygląd muru: do wykonania warstwy elewacyjnej ścian zewnętrznych warstwowych, do zaakcentowania wybranych fragmentów elewacji, na podmurówki, filary, balustrady, kominki i elementy małej architektury. Cegłę klinkierową produkuję się w różnych kolorach, o fakturze gładkiej lub ryflowanej, powierzchni szkliwionej lub nieszkliwionej.

Cegła kratówka ma pionowe otwory o przekroju rombowym i powierzchniach bocznych rowkowanych (co zwiększa przyczepność zaprawy). Ma wymiary w planie analogiczne jak cegła pełna, ale zróżnicowaną wysokość. Wytwarza się cztery typy kratówki: K1 (o wysokości 6,5 cm), K2 (14 cm), K2,5 (18,8 cm), K3 (22 cm). Cegłę kratówkę produkuje się w klasach: 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20. Można z niej wznosić ściany konstrukcyjne i osłonowe budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Cegła dziurawka ma wymiary jak cegła pełna, ale jest wyposażona w otwory poziome (okrągłe, prostokątne lub owalne), równoległe do dłuższego lub krótszego boku podstawy. Jej wytrzymałość na ściskanie jest niska - wynosi 3,5; 5 lub 7,5 MPa. jest stosowana do wykonywania ścian działowych (klasa 3,5) lub ścian zewnętrznych i stropów (klasa 5 i 7,5).

Modularne pustaki ścienne są drążone pionowo i przeznaczone do wznoszenia tynkowanych ścian wewnętrznych (pustaki N - nieodporne na działanie mrozu) i zewnętrznych (pustaki M - odporne na działanie mrozu). Pustaki modularne można murować tradycyjnie, na suchy styk, pióro-wpust lub cienką spoiną klejoną (spoina pocieniona na zaprawie klejącej). Produkowane są w następujących klasach wytrzymałości: 3,5; 5; 7,5; 10; 15, 20 MPa.

Pustaki do ścian działowych produkowane są jako poziomo drążone (PD - o wymiarach tradycyjnych lub PDM - o wymiarach modularnych) lub pionowo drążone (PDH - o wymiarach modularnych. Produkuje się je w klasie 1,5 (pustaki poziomo drążone) lub 3,5 (pustaki pionowo drążone) i stosuje do wznoszenia ścian działowych niekonstrukcyjnych.

Cegła modularna pełna została zaprojektowana jako element uzupełniający przy wznoszeniu ścian z pustaków drążonych - w celu uzyskania prawidłowego wiązania muru w narożnikach i filarach oraz w sąsiedztwie otworów. wymiary cegły modularnej są następujące: długość 18,8; 23,8; 28,8 cm, szerokość: 8,8 lub 12 cm, wysokość: 10,4; 13,8; 18,8; 22 cm. Cegła modularna jest wyposażona w okrągłe pionowe otwory, rozmieszczone w taki sposób, aby ułatwić dzielenie cegły na mniejsze elementy. jest produkowana w wersji zwykłej i licowej, które różnią się wyglądem bocznej powierzchni.Można z niej budować także ścianki działowe. Jest dostępna w klasach: 3,5; 5; 7,5; 10; 20; 25.

Pustaki wentylacyjne służą do budowy pionów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych murowanych i stosuje się je w ścianach murowanych z cegieł. Powinny odpowiadać klasie 5 wytrzymałości na ściskanie. Są produkowane w dwóch odmianach: bez otworu w ścianie bocznej i z otworem na osadzenie kratki wentylacyjnej. Boczne otwory wlotowe mogą być okrągłe, kwadratowe lub prostokątne. Każda odmiana produkowana jest w pięciu typach.

Pustaki do przewodów dymowych są produkowane w dwóch wersjach: bez bocznego otworu wlotowego i z bocznym otworem wlotowym służącym do podłączenia przewodu paleniskowego. Wytrzymałość na ściskanie pustaków bez otworu powinna wynosić co najmniej 4 MPa natomiast dla pustaków z otworem bocznym nie określa się wytrzymałości pustaków. Pustaki dymowe wpływają na poprawę przepływu spalin.

Cegły kominówki są to cegły w kształcie wycinka pierścienia kołowego, przeznaczone do budowy kominów wolno stojących. Należą do wyrobów ceramicznych o strukturze spieczonej. Produkowane są o długościach 10, 15, 20, 25 i 30 cm (z eliptycznymi otworami). Dla cegły danej długości rozróżnia się cztery formaty: 60, 90, 150 i 250. Oznaczenie liczbowe określa promień komina w centymetrach. Cegły kominowe produkowane są w klasach 18 i 25 i muszą być mrozoodporne.

Ściany z elementów ceramicznych porowatych

Przy murowaniu ściany z pustaków porowatych bardzo ważne jest stosowanie lekkich zapraw o niskim współczynniku przewodności cieplnej. W przeciwnym wypadku duża różnica między przewodnością cieplną zaprawy i pustaków może znacznie pogorszyć właściwości ściany.
Porowate tworzywo ceramiczne otrzymuje się przez dodanie do masy ceramicznej łatwopalnych dodatków (trociny, granulat styropianowy, mączka drzewna), które nie ulegają zniszczeniu podczas formowania, utleniają się natomiast w procesie wypalania wyrobów, pozostawiając mikropory. Dzięki mikroporom uzyskane wyroby mają niski współczynnik przenikania ciepła (przy jednocześnie niskim ciężarze), dlatego z pustaków porowatych można budować ściany jednowarstwowe. Wykorzystuje się je również do budowy ścian dwu- i trójwarstwowych oraz ścianek działowych. Do wznoszenia ścian zewnętrznych (konstrukcyjnych i osłonowych) stosuje się elementy mrozoodporne, natomiast z elementów nieodpornych na działanie mrozu można wznosić przegrody wewnętrzne (np. ścianki działowe).
Pustaki produkowane są w klasach: 3,5; 5; 7,5; 10; 15 i 20. Mają postać dużych bloków lub elementów drobnowymiarowych. Produkuje się je także w wersji wyposażonej w pióro i wpust; zużycie zaprawy zmniejsza się wówczas o 50%, a czas wykonania muru - o 15%.

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>