Przydatne adresy w Krakowie - urzędy

 

Przydatne adresy w Krakowie

 

I. Urząd Miasta Krakowa

31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4

tel. 12-616-12-00, 12-616-12-07, fax 12-616-17-21

e-mail: umk@um.krakow.pl

www.krakow.pl, www.bip.krakow.pl

 

1. Wydział Architektury i Urbanistyki

30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

tel. 12-616-80-34, fax 12-616-80-36

http://pi.um.krakow.pl/

 

Informacja telefoniczna

 • tel. 12/616-81-56,
 • tel. 12/616-81-58,
 • tel. 12/616-80-17

Przyjmowanie stron

 • stanowiska nr 1, 2, 3 przyjmowanie wniosków, pism i podań- pok. nr 6

Przyjmowanie pism, podań na stanowiskach dziennika podawczego odbywa się codziennie w godz. 7.40 -18.00

 • stanowiska nr 4, 5, 6 sprawdzanie kompletności wniosków w nowych sprawach oraz udzielanie informacji w zakresie postępowań prowadzonych w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Przyjmowanie petentów (udzielanie informacji) odbywa się codziennie w godz. 7.40 -15.00

 

W sprawach pozwoleń na budowę:

 • Referat Postępowań Administracyjnych 1 Krowodrza

30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

tel. 12-616-80-96,

 • Referat Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze

30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

tel.12- 616-80-73

 • Referat Postępowań Administracyjnych 3 Śródmieście i Nowa Huta

30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

 tel.12- 616-80-75

 

Główny Architekt Miasta

Tomasz Bobrowski

31-005 Kraków, Bracka 1

tel. 12-616-11-15

fax  12-616-11-17

 

2. Wydział Geodezji

31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 8

tel. 12-616-96-21, fax 12-616-96-24

www.geodezja.krakow.pl

www.bip.krakow.pl/idz

 • Referat Nazewnictwa Ulic i Numeracji Nieruchomości - tel. 12-616-96-28
 • Referat podziałów i rozgraniczeń - tel. 12-616-96-69
 • Referat udostępniania mapy zasadniczej i katastru - tel. 12-616-95-51

 

 

3. Wydział Kształtowania Środowiska

31-949 Kraków, os. Zgody 2,

tel. 12-616-88-93, fax: 12-616-88-91

 • Referat Ocen Środowiskowych

tel. 12-616-88-16

 • Referat Ochrony Zieleni

tel. 12-616-88-99

 • Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni

tel. 12-616-89-07

 

4. Wydział Mieszkalnictwa

31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a

tel. 12-616-82-41, fax 12-616-82-43

 • Referat Regulacji Stanów Prawnych

tel. 12-616-82-50

 • Referat Inwestycji i Remontów

tel. 12-616-82-60

 

5.Wydział Podatków i Opłat

31-539 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

tel. 12-616-92-95, fax 12-616-92-19

 

6. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 11

tel. 12-616-19-22, fax 12-616-19-23

 • Referat Dziedzictwa Kulturowego

tel. 12-616-19-29, 79-701-8747

 • Stanowisko Plastyka Miasta

Agnieszka Łakoma

tel. 12-616-15-55

 

 

II. Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56,

Tel. 12 63-03-107, 63-03-507

tel. 12- 630-35-44 Dziennik Podawczy

e-mail: urzad@umwm.pl

www.malopolskie.pl

adres siedziby:

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

tel. 12-431-25-46,

fax 12 -431-25-45

 • Referat Ochrony Zabytków

tel. 12-431-25-67

 • Referat Architektury i Archeologii

tel. 12-431-25-67

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6,

Sekretariat 12-410-73-00

 

 

III. Starostwo Powiatowe w Krakowie

Zarząd Powiatu

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

Punkt informacyjny - tel. 12-634-42-72 wew.586, 12 397-95-86

e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

www.powiat.krakow.pl

 

1.Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów

Referaty Architektoniczno-Budowlane II, III, IV, V

 

Referat IV w Krakowie

30-037 Kraków , al. Słowackiego 20

tel.: centrala 12-634 42 70
secretariat/fax.: 12 632-95-95

punkt informacyjny: tel.: 12-634-42-70 wew. 586; 12-397-95-86
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

gminy Liszki, Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów, Krzeszowice, Czernichów

 

Referat V w Krakowie

tel.: 12 397-94-10;
fax.: 12 632-95-95
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Referat V realizuje zadania w zakresie  spraw, w których wnioskodawcą/inwestorem jest Gmina i jej jednostki oraz Powiat i jego jednostki.

 

2.Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1

Centrala: tel.12-656-72-19, 26, fax.12-656-09-81

e-mail:wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

3.Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 12-656-72-58 wew. 67

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiat Krakowski Ziemski

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. 12-633-03-47

fax 12-633-03-47

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejsko-wiejskie: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne
 • gminy wiejskie: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
 • miasta: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

Sekretariat tel. 12-616-56-40, fax 12-616-56-41

Kancelaria 12-616-56-60

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

31-586 Kraków, ul. Centralna 53

tel. 12-616-70-00, fax 12-616-74-17

e-mail: sekretariat@zikt.krakow.pl

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

30-085 Kraków, ul. Bartosza Głowackiego 56

tel. 12-637-90-00

e-mail:sekretariat@zdw.krakow.pl

 

 • Wydział Dokumentacji i Uzgodnień

tel. 12-638-25-66 lub wew. 218,

 • Wydział Geodezyjno-Wywłaszczeniowy

tel. 12-623-02-75 lub wew. 280,

 

Dyrekcja Zespołu

Jurajskich Parków Krajobrazowych

Kraków, ul. Vetulaniego 1 a

tel. 12-415-38-33

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>