Podatek rolny i leśny - stawki w 2016 roku

 

Podatek rolny

  • od 1 ha gruntu gospodarstwa rolnego - 134,38 zł, - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów - 268,75 zł. - równowartość pieniężną 5 q żyta,

 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016) - 53,75 za 1 dt.

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) - art. 4, art. 6,
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1025).

 

Podatek leśny

  • 42,19 zł od 1 ha lasu.

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028) podał , że cena  wyniosła 191,77 zł  za 1 m3.

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.),
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>