Ogrodzenie według prawa

 

Przepisy prawa nie regulują kto powinien finansować budowę ogrodzenia, a jedynie nakazują ponosić wspólnie sąsiadom koszty  jego utrzymania.
Ogrodzenie powinno znajdować się w granicy działki inwestora i aby uniknąć pomyłki przed jego postawieniem należy skorzystać z usług geodety do wyznaczenia granicy. Jeśli dojdziemy do porozumienia z sąsiadem i ogrodzenie będzie wspólną inwestycją, możemy je postawić dokładnie w osi granicy działek.

Powinno być również zgodne z linią rozgraniczającą ulicy i innymi ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w danej gminie. Często gminy w planie mają zarezerwowane tereny pod przyszłe szerokie drogi, dlatego granica naszej działki nie zawsze będzie linią ogrodzenia. Jeżeli plan miejscowy przewiduje przy naszej działce skrzyżowanie dróg, może się okazać, że róg ogrodzenia powinien być ścięty.

Zamiar budowy ogrodzenia od strony drogi powinniśmy zgłosić w starostwie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych uwag, możemy rozpoczynać prace.

Powodem sprzeciwu wyrażonego przez urząd w formie decyzji może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów np. ustawy o drogach publicznych.

Prawo budowlane nakazuje zgłaszać w starostwie budowę lub remont ogrodzeń:

-    od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych

-    o  wysokości przekraczającej  2,20 m. bez względu na usytuowanie.

Ogrodzenia między sąsiadami  (do wysokości 2,20 m ) nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia.

 

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>