Materiały izolacyjne

 

Styropian

Inaczej polistyren ekspandowany, piankowy. Jest to materiał izolacyjny porowaty otrzymywany z polistyrenu w wyniku spieniania granulek, które łączą się ze sobą pod działaniem wysokiej temperatury i ciśnienia, zwiększając jednocześnie wielokrotnie swoją objętość. Dzięki porowatej strukturze styropian jest lekki i ma bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej (dobrą izolacyjność termiczną). Styropian jest wrażliwy na działanie niektórych związków chemicznych: rozpuszczalników organicznych (aceton, rozcieńczalniki farb, terpentyna), amoniaku, węglowodorów nasyconych (alkohol), benzyny, olejów, smarów, nafty i produktów ropopochodnych (smoła). Dlatego do przyklejania styropianu nie wolno używać lepików na zimno, lepików smołowych i klejów zawierajacych rozpuszczalniki organiczne. Materiały budowlane takie jak cement, wapno, gips nie maja szkodliwego wpływu na styropian. W budownictwie stosuje się styropian samogasnący (FS), czyli taki, który po zapaleniu nie podtrzymuje ognia i zaraz gaśnie.

 

Płyty ze styropianu występują w kilku odmianach, różniących się przede wszystkim twardością. Twardość zależy od gęstości - styropian o największej gęstości jest najtwardszy.

Płyty o większej gęstości i twardości (odmiana 30 i 40) stosuje się do izolacji podłóg (narażonych na znaczne obciążenia), stropów i stropodachów. Ze względu na bardzo dużą wytrzymałość stosowane są w budownictwie drogowym i konstrukcjach inżynierskich a także jako izolacja stropów pod wylewki betonowe, stropodachów, posadzek hal przemysłowych i magazynów. Płyty styropianowe odmiany 40, jako styropian o największej dostępnej w Polsce gęstości, stosowany jest również do wykonania dachów zielonych, odwróconych i użytkowych.

 

Płyty o wysokiej gęstości i twardości (odmiana 20) dzięki swej dużej wytrzymałości na ściskanie stanowią idealny materiał izolacyjny do podłóg na gruncie, pod wylewki betonowe, do stropodachów oraz do ogrzewania podłogowego. Krawędzie płyt mogą być niefrezowane lub też frezowane na dwa sposoby (na zakładkę lub na pióro - wpust).

 

Płyty o średniej gęstości i twardości (odmiany 12 i 15) stosuje się do ocieplenia ścian od zewnątrz w metodzie lekkiej mokrej, do ocieplenia ścian trójwarstwowych (jako warstwę wewnętrzną między ścianą wewnętrzną konstrukcyjną i zewnętrzną ściana elewacyjną), dachów stromych i stropodachów.

 

Płyty miękkie (odmiana 10) stosuje się do izolacji poddaszy i dachów drewnianych. Płyty mają krawędzie gładkie lub frezowane.

 

Płyty elastyczne stosowne są do izolacji akustycznej stropów w technologii podłogi pływającej w pomieszczeniach o obciążeniu użytkowym do 5kPa (we wszelkiego rodzaju budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach użyteczności publicznej: hotele, szpitale, szkoły, biblioteki). Izolację można wykonywać na stropach bez lub z ogrzewaniem podłogowym. Płyty akustyczne osiągają stosunkowo wysokie wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej zróżnicowane zależnie od grubości materiału: 26 dB (płyta o grubości 17 mm) do 32 dB (płyta o grubości 43 mm). Grubość płyt po wbudowaniu zmniejsza się o 2-3 mm.

 

Płyty elastyczne (akustyczne) jak każdy styropian są również izolatorem termicznym.

Płyty pod ogrzewanie podłogowe mają wyżłobienia przeznaczone do prowadzenia przewodów (ogrzewanie wodne) lub naklejoną folię aluminiową (ogrzewanie elektryczne).

Kształtki styropianowe przeznaczone są do profilowania spadku dachu.

Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego obustronnie papą izolacyjną stosuje się do izolacji dachów i stropodachów pełnych, w których pokrycie dachowe przykleja się bezpośrednio do izolacji termicznej. Można z nich wykonywać izolacje wielowarstwowe.

Produkowane są na bazie płyt styropianowych PS-E FS 15, PS-E FS 20, PS-E FS 30 z jednostronnym lub dwustronnym laminowaniem warstwą papy podkładowej z zakładkami. Takie rozwiązanie wpływa na znaczne skrócenia czasu wykonania izolacji. Płyty te mogą być produkowane na bazie płyt styropianowych wykonanych ze spadkiem, dzięki czemu równocześnie z wykonywaniem izolacji termicznej dachów płaskich można na nich wykonać profilowane spadki. Mogą służyć do renowacji starych pokryć dachowych bez konieczności usuwania poprzedniej warstwy.

 

Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego płytą gipsowo-kartonową produkowane są przez jednostronne oklejenie płyt styropianowych PS-E FS 15 płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm. Stosowane są do wykończenia ścian wewnętrznych na poddaszach użytkowych, ścian działowych lub sufitów, zapewniając jednocześnie znakomitą izolacyjność termiczną. Mocowane są do podłoża za pomocą zapraw klejowych lub mechanicznie. Charakteryzują się wysoką odpornością na ogień.

 

Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego płytą wiórową - produkowane są przez jednostronne oklejenie płyty styropianowej PS-E FS 20 płytą wiórową gr. 18 mm i stosowane jako podkład pod parkiety, panele lub terakotę. Płyty te można układać prawie na wszystkich podłożach z wyjątkiem posadzek z ogrzewaniem podłogowym. Mogą też stanowić gotowy podkład posadzkowy bezpośrednio pod wykładziny dywanowe.

 

Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego obustronnie lub jednostronnie ocynkowaną blachą stalową (płaską lub trapezową), pokrytą powłoką ochronną, stosuje się jako elementy ścienne do budowy magazynów, warsztatów, garaży, domków letniskowych, kiosków oraz do ocieplania istniejących obiektów. Druga powierzchnia płyty warstwowej może być pokryta twardą płytą pilśniową, wiórową lub gipsowo - kartonową.

 

Płyty do izolacji przeciwwilgociowych płyty z ekspandowanej pianki polistyrenowej spienionej w formach bez freonu. Płyty spełniaja rolę izolacji termicznej i hydroizolacji. Nasiąkliwość płyt wynosi ok. 0,7%. Wysoka gęstość płyt przekraczająca 40 kg/m_ prowadzi do wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Rowkowana powierzchnia spełnia dodatkowo rolę drenażu pionowego. Płyty tego rodzaju stosuje się do izolacji ścian piwnic, które mają bezpośredni kontakt z gruntem oraz do izolacji podłóg i ścian w pomieszczeniach wilgotnych.

 

Styropian granulowany może być stosowany do ocieplenia stropu poddasza nieużytkowego (rozkłada się go na stropie). Nadaje się też do ocieplania ścian trójwarstwowych z pustką w środku (izolację cieplną wdmuchuje się w szczelinę powietrzną), podłóg na legarach i stropów na belkach drewnianych.

 

Tapety styropianowe są przeznaczone do izolacji cieplnej ścian od wewnątrz.

Kasetony styropianowe służą do izolacji termicznej i akustycznej sufitów. Stanowią ich dekorację. Produkowne są w postaci białych płyt lub paneli imitujących drewno sosny, jesionu, buka, dębu. Mogą być malowane farbami emulsyjnymi lub wodnymi.

Profile elewacyjne stosuje się przy ocieplaniu ścian metodą lekką w celu rekonstrukcji detali architektonicznych np: gzymsów, cokołów, portali. Duży wybór profili i wymiarów umożliwia renowację budynków zabytkowych lub montaż na elewacjach budynków nowo wznoszonych. Profile elewacyjne mocuje się do warstwy zbrojącej wykonanej na płytach styropianowych za pomocą odpowiednich zapraw klejowych. Elementy o znacznych wymiarach należy dodatkowo mocować mechanicznie i zabezpieczyć obróbką blacharską uszczelnioną silikonem. Poszczególne elementy łączy się za pomocą klejów lub mas elastycznych w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi pęknięciami. Profile wykańcza się za pomocą siatki szklanej zatopionej w cienkiej warstwie kleju. Potem tynkuje się i maluje.

 

Wełna mineralna (skalna)

Wełnę mineralną wytwarza się ze skał, przetapiając je na włókna, następnie łączy za pomocą lepiszcza bitumicznego. Potem jest prasowana, formowana i przycinana, w wyniku czego otrzymuje się wyroby o różnej gęstości i różnych kształtach. Jest niepalna.

 

Płyty z wełny mineralnej są produkowane jako:

  • miękkie,
  • półtwarde
  • twarde

Różnią się gęstością objętościową i właściwościami izolacyjnymi. Płyty miękkie mają gęstość 60 kg/m2. Płyty półtwarde występują w odmianach 80, 100, 120, twarde w odmianach 150, 170, 180 (liczba oznacza gęstość w kg/m2).

 

Płyty z wełny mineralnej przewidziane są do wbudowania w konstrukcje domu. Wykorzystuje sie je również do ocieplania budynków metodą lekką mokrą i lekką suchą.

Płyty miękkie stosuje się do izolacji podłóg poddaszy nieużytkowych, stropów drewnianych i sufitów podwieszanych a także ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.

Płyty twarde i półtwarde stosuje się do izolacji podłóg poddaszy użytkowych, stropodachów płaskich, ścian zewnętrznych.

Maty z wełny mineralnej są produkowane w postaci prostokątnych arkuszy lub rulonów. Ich powierzchnia jest wykańczana siatką z drutu ocynkowanego, folią aluminiową, siatką z drutu ocynkowanego i folią aluminiową lub welonem szklanym.

Najczęściej produkowane są o grubościach od 20 do 120 mm i długości 2000 do 9000 mm.

Zastosowanie w budownictwie: izolacja podłóg poddaszy nieużytkowych, podłóg na legarach, dachów krokwiowych.

 

Ze względu na kierunek włókien maty dzieli się na:

  • zwykłe, w których włókna układają się równolegle w stosunku do głównej powierzchni;
  • lamelowe, w których włókna układają się prostopadle do głównej powierzchni. Te maja większą wytrzymałość i łatwiej je szlifować.

Filce z wełny mineralnej są to elastyczne płaskie wyroby z włókien mineralnych połączonych lepiszczem organicznym. Stosowane są przede wszystkim do izolowania poddaszy.

Otuliny z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji cieplnej rur. Mogą mieć płaszcz zewnętrzny z folii aluminiowej zbrojonej siatką szklaną.

 

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej oklejonej obustronnie ocynkowaną blachą stalową, pokrytą powłoką ochronną z poliestru lub plastisolu, stosuje się jako elementy ścienne do budowy magazynów, warsztatów, garaży, domków letniskowych, kiosków oraz do ocieplania istniejących obiektów.

Wełna mineralna luzem i w postaci granulatu - stosowana jako izolacja termiczna trudno dostępnych przestrzeni stropów pod poddaszem nieużytkowym, stropodachów wentylowanych, szczelin w układach ścian trój warstwowych, podłóg na legarach. Granulat wysypuje się i rozprowadza (podłogi) i wtłacza (ściany).

 

Wełna szklana

Wytwarzana jest z włókien szklanych. Podobnie jak w przypadku styropianu i wełny mineralnej, cechą decydującą o właściwościach termoizolacyjnych jest gęstość.

Płyty z wełny szklanej mają powierzchnię wykończoną papierem impregnowanym, welonem szklanym lub folią aluminiową. Stosowane są do izolacji ścian zewnętrznych i działowych.

Maty z wełny szklanej są produkowane w postaci arkuszy pokrytych jedno- lub dwustronnie osnową z tektury falistej, papieru bitumowanego, welonu szklanego. Znajduje zastosowanie do izolacji dachów stromych, stropów, ścian zewnętrznych (tradycyjnych i szkieletowych).

Maty lamelowe składają sie z kawałków nasyconej żywicą wełny szklanej oklejonych papierem impregnowanym albo folią aluminiową zbrojoną siatką szklaną. Stosuje się je do izolacji cieplnej rur, kotłów, zbiorników, podgrzewaczy wody.

Granulat z wełny szklanej stosuje się do izolacji cieplnej przestrzeni trudno dostępnych (dachy skośne, szczeliny ścian warstwowych), elementów instalacji, podłóg, stropów poddaszy.

 

Szkło piankowe

Powstaje przez spienienie roztopionego szkła. Jest odporne na działanie związków chemicznych i korozję biologiczną.

Szkło piankowe czarne, dzięki zamkniętej strukturze porów i niewielkiej gęstości objętościowej (140 kg/m2), ma lepsze właściwości izolacyjne. Jest niepalne, stosowane na przegrody ogniowe. Podczas pożaru nie wydziela gazów toksycznych.

Szkło piankowe białe o otwartej strukturze porów i gęstości objętościowej 300 kg/m2 ma znacznie gorsze właściwości izolacyjne i większą nasiąkliwość.

Płyty ze szkła piankowego czarnego mogą być stosowane do izolacji ścian, stropów, i stropodachów. Muszą być układane na lepiku asfaltowym bez wypełniacza na gorąco.

Płyty ze szkła piankowego białego można stosować tylko do izolacji stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy.

 

Papy izolacyjne

Papy izolacyjne stosuje sie jako dolną warstwę przy izolacji dachów i stropodachów, do wielowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych ścian. Jest to wyrób, którego warstwę nośną stanowi osnowa nasycona materiałem bitumicznym.

 

Folie hydroizolacyjne

Folia - arkusz z metalu lub tworzywa sztucznego o równomiernej, zwykle niewielkiej grubości.

Folie z tworzyw sztucznych (polietylenu, poliestru, poliamidu, polipropylenu) mogą zawierać plastyfikatory, barwniki lub wypełniacze a ich własności fizyczne zmieniają się w szerokim zakresie.

Folie hydroizolacyjne stosuje się do: izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów, ścian, podłóg oraz izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczania izolacji przeciw wodnej pionowej ścian piwnic i fundamentów w budynkach. Są płaskie albo wytłaczane, wykonane z polietylenu albo polichlorku winylu. Mogą być dodatkowo zbrojone tkaniną poliestrową lub polipropylenową.

 

Tworzywa sztuczne - substancje zawierające polimer oraz dodatki: wypełniacze, plastyfikatory, stabilizatory, pigmenty. Do tworzyw sztucznych zaliczamy: poliamid, polietylen, poliester, polipropylen, poliuretan.

 

Włókna syntetyczne - włókna wytwarzane z materiałów produkowanych syntetycznie, głównie z polimerów. Do włókien syntetycznych zaliczamy włókna: poliamidowe, poliestrowe, poliwinylowe, poliuretanowe, poliwęglanowe.

 

Polimery - związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych, powtarzających się ugrupowań atomowych.

 

Ze względu na pochodzenie polimery dzielimy na:

  • naturalne
  • syntetyczne

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>