Kamień naturalny

 

 (PN-EN 12670:2002)

Składa się z minerałów tj. pierwiastków, związków chemicznych lub innych mieszanin o ustabilizowanym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych, powstałych w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.

Ze względu na sposób powstawania skały (kamień naturalny) dzieli się na trzy podstawowe grupy:

  • skały magmowe - powstałe przez zakrzepnięcie ciekłej magmy, tj. gorącego, plastycznego stopu minerałów,
  • skały osadowe - powstałe w wodzie albo na powierzchni ziemi jako osad pochodzenia mechanicznego (z okruchów innych, wcześniej powstałych skał), organicznego (z cząstek roślinnych lub zwierzęcych) albo chemicznego, utworzone przez zgromadzone osady w środowisku wodnym lub lądowym,
  • skały metamorficzne (przeobrażone) - powstałe wskutek przeobrażenia skał magmowych lub osadowych w głębi skorupy ziemskiej, pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia.

 

Skały ze względu na gęstość pozorną dzieli się na:

  • bardzo lekkie - do 1,5 kg/dm3
  • lekkie - powyżej 1,5 do 1,8 kg/dm3
  • średnio ciężkie - powyżej 1,8 do 2,2 kg/dm3
  • ciężkie - powyżej 2,2 do 2,6 kg/dm3
  • bardzo ciężkie - powyżej 2,6 kg/dm3

 

Klasyfikacja skał stosowanych w budownictwie ze względu na ich pochodzenie geologiczne

Grupy skał

Skały magmowe

Skały osadowe

Skały metamorficzne

głębinowe

wylewne

krzemionkowe i okruchowe

węglanowe

chemiczne i siarczanowe

 

Przykłady

skał

granity

porfiry

piaskowce

wapienie

trawertyny

marmury

sjenity

andezyty

okruchowce

dolomity

alabastry

gnejsy

dioryty

diabazy

zlepieńce

 

 

kwarcyty

gabro

bazalty

piaski

 

 

metamorficzne

 

melafiry

żwiry

 

 

 

 

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>